Meisterklasse Set MK5

$2,182.50

Out of stock

Meisterklasse Set MK5  Special Meisterklasse Package which includes: 1 – TAKX10 Alto Xylophone, 1 – SKX10 Soprano Xylophone, 1 – TAKM10 Alto Metallophone, 1 – TAG19 Alto Glockenspiel, and 1 – SG19 Soprano Glockenspiel. Buy these as a package and save $242.50 over the individual retail prices!